Follow De Dames Amarant to join the conversation.

When you follow De Dames Amarant, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

De Dames Amarant

Almere, The Netherlands

Hilly Staats en Ineke Frings (Amarant) werken samen sinds 1987. Van 1989 tot 2010 traden ze op als Cabaret Amarant met zelf geschreven cabaretprogramma's met liedjes en sketches. Sinds 2010 is Amarant zich meer op de muziek gaan richten en verzorgen ze op verzoek onder de naam 'De Dames Amarant' liedjesprogramma's. Zie voor meer informatie de website van Amarant: www.cabaretamarant.nl